תקני HTML5

תאימות לדפדפנים - Html5

התקן הסופי יצא בדצמבר 2012 ובהתאמה נבנה אתר המערכת לסטודנטים ולמרצים
בדגש על היכולות כגון הצגת וידאו בתוך אתרי הקורסים ובהקפדה על חלוקה בין תוכן לבין עיצוב.

דפדפנים שתואמים בצורה מלאה לאתר המידע של המוסד האקדמי בו הינך סטודנט או מרצה: